Donnerstag, 3. April 2014

Probeplotten für Schnuckelinus

Proufplotten hun ech och nach diirfen fir Schnuckelinus
 https://www.facebook.com/Schnuckelinus , dei Dateien "  Wilde Tiere an Bauernhof "kennt der demnächst do fannen. Ech konnt d'Giraffe an den Flamingo probeieren :-).

 leider sind Mutzen ze grouss gin, dei eng sollt fir de Finn sin an dei aaner sollt verschenkt gin sou datt dei Mutzen lo fir en gudden projet op Berlin gescheckt gin fir Ronald Mc Donald Haus.

Ech hoffen d'kanner freen sech do :-)
___________________________________________________

Probeplotten durfte ich für Schnuckelinus
https://www.facebook.com/Schnuckelinus , die Dateien" Wilde Tiere und Bauernhof" könnt ihr demnächst da finden. ich durfte die Giraffe und den Flamingo probieren :-).

leider sind die Mützen zu gross, eine sollte für Finn sein und die andere sollte verschenkt warden, so dass die Mützen nun nach Berlin reisen , für ein tolles Projekt wo das Ronald Mc Donald Haus unterstützt wird.

 Ich hoffe die Kinder warden sich freuen :-)

 
 

Keine Kommentare: